24SS

TAVASZ/NYÁR

* A kedvezmény a kosár oldalon automatikusan kerül érvényesítésre, a leértékelt "EXTRA 10%" címkével megjelölt termékek végösszegéből. A kedvezmény más kuponnal nem vonható össze!

RETRO JEANS

RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

NYEREMÉNYJÁTÉK - 50.000FT ÉRTÉKŰ VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY

 

 

1. Szervező

 

A DistributionOne Kft. (székhely:-1107, Budapest, Fogadó utca 4/B.), (a továbbiakban: „Szervező”)

RETRO JEANS „ Nyereményjáték – Nyerj 50.000Ft értékű Retro Jeans vásárlási utalványt’ néven online nyereményjátékot (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervez.

 

Részvételi feltételek

 

 1. A Nyereményjátékban kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki
     -életévét betöltötte, legalább korlátozottan cselekvőképes és nem esik a 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe, továbbá
     -regisztrált Meta (Facebook), Instagram felhasználói fiókkal rendelkezik, valamint
     -megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi további feltételnek (a továbbiakban együttesen: „Játékos”).

 2. A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és a jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

 

2. Nyereményjáték időtartama

 

A Nyereményjáték 2024.04.25-től 2024.05.06-án 12:00-ig tart. Az ezen időtartam előtt vagy után beérkezett Pályázatok, valamint a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak maradéktalanul meg nem felelő Pályázatok érvénytelennek minősülnek.

 

3. Nyereményjáték menete

 

A játékban résztvevőnek alapfeltétel, hogy kövessék a Retro Jeans Magyarország Instagram vagy Facebook oldalát (@retrojeansco), majd a poszt szövegében leírt módon járjanak el.

 

A poszt szövege a következő:

 

 1. Kövesd a @retrojeansco oldalát Instagramon!

 2. Kedveld ezt a képet!

 3. Kommentben jelölj meg 3 barátot, akik szintén örülnének a nyereménynek!

 

 

 

 

4.Nyeremény és sorsolás

 

A Retro Jeans Instagram felületén kisorsolásra kerül 3db 50.000Ft-os Retro Jeans Vásárlási utalvány. Minden a nyereményt illető költség a Szervezőt illeti. A sorsolás a nyereményjáték lezárta után, 2024.05.07-án 10:00-kor történik, a wask.co segítségével, zárt rendszerben. A nyerteseket a Szervező privát üzenetben értesíti.

 

5. Kizárás esetei

 

A Nyereményjátékban nem vehetnék részt a 16. életévüket be nem töltött személyek, valamint a cselekvőképtelen személyek. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja a jelenlegi Nyereményjátékból azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban, nyereményjátékban csalást/hamisítást követ (követett) el. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói és a munkavállalók közeli hozzátartozói.

 

6. Adatkezelési feltételek

 

Az adatok kezelője a Szervező DistributionOne Kft., aki az adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a fent megjelölt célból kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: DistributionOne Kft., székhely: 1107, Budapest Fogadó utca 4/B. A Játékos ugyanezen a címen kérheti adatai helyesbítését is, tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint élhet az egyéb jogaival.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzatban megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet; valamint  amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni, továbbá a személyes adatoknak a Nyereményjáték adatbázisából történő törlése nem jelenti az Alkalmazásban – külön hozzájárulás alapján – kezelt személyes adatok törlését is, kivéve amennyiben a Játékos azon adatok törlést is kéri (az Alkalmazás Adatkezelési Tájékoztatója itt tekinthető meg https://retrojeans.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato ).

A Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 

7. Felelősségi szabályok

 

A Szervező nem vállal felelősséget a játék alapjául szolgáló közösségi média oldalak (úgy mint Meta (Facebook) és Instagram nem megfelelő működése által bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásáért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő károkért. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e a Nyereményjáték igénybevételéhez szükséges kapcsolódó oldalakhoz regisztrációjával a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges ismeretekkel,

technikai követelményekkel és teljesítményekkel.

 

8. Egyéb szabályok

 

A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a https://retrojeans.com/hu oldalán. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Nyereményjáték megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2024. 04. 25.

DistributionOne Kft.

Szervező

 

   

 

 

 Promóciós feltételek

WINTER SALE

(a továbbiakban: „Promóció”)

 

 1. Alap rendelkezések

 

 1. A Promóciós feltételek meghatározzák a Promóció működésének szabályait, feltételeit, valamint hatályát és panasztételi eljárását, a felhasználási szabályokat és a Promócióban résztvevő személyek, valamint a szervező feladatait.

 

 1. A Promóció szervezője a DistributionOne Kft, székhelye: Budapest, Fogadó u. 4, 1107., (amely a kézbesítési cím is), szerepel a vállalkozók nyilvántartásában, amelyet a Fővárosi Törvényszék által 01 09 959499-es cégjegyzékszámon nyilvántartott. Adószám: 23310465242. Elérhetőség: e-mail cím: webinfo@retrojeans.com telefonszám: 06 30 939 3942 (a hívás díja megegyezik a szokásos hívás díjával - az érintett szolgáltató árlistája szerint) a továbbiakban: „Retro Jeans”.

 

 1. A Promóció Magyarország területén zajlik a Retro Jeans üzleteiben, valamint webshopjában. A webshop elérhetősége: https://retrojeans.com/hu/

 

 1. Vásárló az, aki megfelel a Promóciós feltételeknek és részt vesz a Promócióban (a továbbiakban: „Vásárló”).

 

 1. A Promóció tárgya és a kedvezmény felhasználásának feltételei

 

 1. A Promócióban résztvevő üzletek

 

Retro Westend

1062 Budapest, Váci út 1-3. (WestEnd City Center)

Retro Aréna

1087 Budapest, Kerepesi út 9. (Aréna Mall)

Retro Árkád

1106 Budapest, Örs vezér tere 25. (Árkád Budapest)

Retro Shopmark

1191 Budapest, Üllői út 201. (Shopmark)

Retro Campona

1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona)

Retro Corvin Plaza

1083 Budapest, Futó u. 37. (Corvin Plaza)

Retro Pólus

1152 Budapest, Szentmihályi út 131. (Pólus Center)

Retro Köki

1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75 a-c. (Köki Terminál)

Retro Győr

9027 Győr, Budai út 1. (Árkád Győr)

Retro Debrecen

4029 Debrecen, Csapó utca 30. (Fórum  Debrecen)

Retro Pécs

7622 Pécs, Bajcsy- Zsilinszky út 11. (Árkád Pécs)

Retro Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár, Palotai utca 1. (Alba Plaza)

Retro Szeged

6724 Szeged, Londoni krt.3. (Árkád Szeged)

Retro Kecskemét

6000 Kecskemét, Korona utca 2. (Malom Center)

Retro Miskolc

3525 Miskolc, Szentpáli utca 2-6. (Miskolc Plaza)

Retro Eger

3300 Eger, Törvényház utca 4. (Agria Park)

Retro Outlet Szolnok

5000 Szolnok, Ady Endre utca 28/A. (Szolnok Plaza)

Retro Szolnok Auchan

5000 Szolnok, Felső Szandrai rét 1. (Szolnok Auchan)

Retro Debrecen Tesco

4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11 (Debrecen Tesco Extra)

Retro Tatabánya

2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center)

Retro Dunakeszi

2120 Dunakeszi, Nádas utca 6. (Dunakeszi Auchan)

Retro Soroksár

1239 Soroksár, Bevásárló u. 2. (Soroksár Auchan)

Retro Maglód

2234 Maglód, Eszterházy János u. 1. (Maglód Auchan)

Retro Outlet Cegléd

2700 Cegléd, Kossuth tér 10/A.

Retro Szombathely

9700 Szombathely, Varasd u. 1. (Family Center)

Retro Budaörs

2040 Budaörs, Sport u. 2-4. (Budaörs Auchan)

Retro Etele

1119 Budapest, Hadak útja 1. (Etele Plaza)

Retro Outlet Biatorbágy

2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4. (Premier Outlet Center)

Retro Outlet Polgár

4090 Polgár, Hajdú u. 52. (M3 Outlet Center)

Retro Outlet Factory

1072 Budapest, Rákóczi út 28.

Retro Outlet Pilis

2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 113.

Retro Outlet Debrecen

4026 Debrecen, Péterfia u. 18. (Debrecen Plaza)

Retro OutletBékéscsaba

5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43 (Csaba Center)

Retro Outlet Csepel

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170 (Csepel Plaza)

Retro Outlet Duna

1138 Budapest, Váci út 178. (Duna Plaza)

Retro Outlet Szeged

6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 119. (Szeged Plaza)

Retro Outlet Győr

9023 Budapest, Vasvári Pál út 1/A. (Győr Plaza)

 

 

 1. A Promócióról szóló tájékoztató Retro Jeans a weboldalán, és üzleteiben kerül közzétételre.

 

 1. A Promóció tárgya: a Vásárló igénybe vehesse a Promóció által nyújtott előnyöket, a Promóció jelen felhasználási feltételei szerint (a továbbiakban: "Promóció tárgya").

 

 1. A Promóció ideje alatt üzlettől függően: a szezon kínálatot felvonultató üzletekben 50%, míg az outlet jelöléssel rendelkező üzletekben 50-70% kedvezmény jár a megjelölt termékekre.

 

 1. Az üzletekben adott kedvezményekről és a promócióban érintett termékekről a vásárló a Retro Jeans üzleteiben tájékozódhat.

 

 1. A Promóció más kedvezménnyel nem vonható össze, készpénzre nem váltható, továbbá Retro Gift Card vásárlása esetén nem érvényes.

 

 1. A Promóció 2022.12.27 -től visszavonásig tart (a továbbiakban: „Promóció ideje”).

 

 1. A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes (a Promóció hatálya alá tartozó termékek árának, továbbá a webshopon történő vásárláskor alkalmazott szállítási költségeknek a megfizetésén kívül egyéb költség nem terheli az Vásárlót).

 

A Vásárlónak a Promócióban való részvételhez a következőket kell tennie:

 

 1. Webshopon történő vásárlás során az akcióban résztvevő Retro Jeans termékek közül kell választania és azt kell kell kosárba helyezni. A termék kedvezménnyel csökkentett ára a kiválasztott termék mellett megjelenik.

 

 1. Retro Jeans boltokban történő vásárlás esetén a kedvezmény a megjelölt termékek árából kerül levonásra.

 

 1. A Promóción belül a Vásárló által az üzletben, webshopban vásárolt termékek feltüntetett árát a Promóció tárgya által jelzett kedvezménnyel kell csökkenteni azon termékekre vonatkozóan, melyre a Promóció meg lett hirdetve. A Promóció nem foglalja magában (nem csökkenti) a Promóció keretében vásárolt termékek szállításának lehetséges költségeit.

 

 1. A Szervező által nyújtott Promóció tárgyát nem lehet készpénzre váltani vagy más fizetési eszközre cserélni, és nem átruházható.

 

III. Panaszok

 

 1. A Promócióval kapcsolatos minden panaszt a Promóció résztvevői elküldhetik e-mailben a következő címre: webinfo@retrojeans.com vagy postai úton a szervező címére: DitributionOne Kft., székhelye: Budapest, Fogadó u. 4, 1107., (a továbbiakban: "Panasz').

 

 1. A Panasz feldolgozásának felgyorsítása érdekében kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét (pl. E-mail cím vagy telefonszám), továbbá online vásárlás esetén a rendelés számát, üzletben történő vásárlás esetén lehetőség szerint a vásárlás után kapott blokkot is mellékelje, valamint kérjük írja le részletesen panaszát.

 

 1. A Promócióban résztvevő Vásárlókat a panasz benyújtásától függően elektronikus vagy postai úton úton értesítik a panasz rendezésének módjáról, a panasz kézhezvételét követő 30 naptári napon belül.

 

 1. A WINTER SALE promóció során vásárolt termékek cseréje: ugyanazon, akciós áron csak méretben cserélhetők, a vásárlás napjától számított 30 napig. Amennyiben az akciósan vásárolt terméket ez idő alatt (a vásárlástól számított 30 napon belül), más színre vagy más termékre szeretné cserélni, és a két termék ára nem azonos, úgy azt csak a két termék árkülönbözetének kiegyenlítésével (ráfizetéssel) teheti meg, a vásárlástól számított 30 napon belül. A vásárlás másnapjától 30 napig a kedvezményesen vásárolt termékek csak méretben cserélhetők ugyanezen, akciós áron.

 

 1. Záró rendelkezések

 

 1. A Promóciós feltételek a https://retrojeans.com/hu/ oldalon érhetőek el.

 

 1. Az adatok kezelője a DistributionOne Kft., az adatkezelés részleteit a mindenkor érvényes adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely a https://retrojeans.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon érhető el.

 

 1. A Promóciós feltételekben nem szabályozott rendelkezéseket pedig a mindenkor érvényes ÁSZ tartalmazza, melynek elérhetősége: https://retrojeans.com/hu/aszf

 

 1. A Retro Jeansnek joga van bármikor indoklás nélkül visszavonni a Promóciót. A Promóció visszavonásáról szóló információkat a weboldalon teszik közzé 3 nappal a visszavonás napja előtt.

 

 1. A Promóció feltételeinek megváltozása esetén a Retro Jeans a Promóciós feltételek módosított szövegét közzéteszi a weboldalon. A Promóció feltételeinek változásai attól a pillanattól kezdve lépnek hatályba, amikor azokat egyértelműen feltüntetik és a weboldalon közzéteszik.

 

Budapest, 2022. december 27.

To Top